Photos of Nairobi Serena Hotel

 • Nairobi Serena Hotel Photo, Nairobi, Kenya
  Nairobi Serena bedroom

  MichaelJM on March 31, 2013

 • Nairobi Serena Hotel Photo, Nairobi, Kenya
  I couldn't resist wearing the party hat!

  MichaelJM on March 31, 2013

 • Nairobi Serena Hotel Photo, Nairobi, Kenya
  Nairobi Serena bedroom

  MichaelJM on March 31, 2013

 • Nairobi Serena Hotel Photo, Nairobi, Kenya
  Our breakfast in the bedroom

  MichaelJM on March 31, 2013