Photos of Hilton Nairobi

 • Hilton Nairobi Photo, Nairobi, Kenya
  Our Room, Nairobi Hilton

  Boomsie on December 25, 2004

 • Hilton Nairobi Photo, Nairobi, Kenya
  Nairobi Hilton, our bathroom

  Boomsie on December 25, 2004

 • Hilton Nairobi Photo, Nairobi, Kenya
  The kind of plug you need here

  Boomsie on December 25, 2004