Photos of Napo Wildlife Center

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Golden-mantled tamarin

  adf on March 5, 2007

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Macaw

  diverk on March 21, 2005

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Cabanas at Napo Wildlife Center

  tellurian on June 8, 2006

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Napo Wildlife Center and Lodge

  adf on March 5, 2007

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Forest dragon

  adf on March 5, 2007

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Parrot Lick

  diverk on March 21, 2005

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Hoatzin

  tellurian on June 8, 2006

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Luxury in the Jungle

  tellurian on June 8, 2006

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Rainforest frog

  adf on March 5, 2007

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Jungle Lodge in evening

  diverk on March 21, 2005

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Red Howler monkey - Yasuni National park

  adf on March 5, 2007

 • Napo Wildlife Center Photo, Yasuni National Park, Ecuador
  Amazon Forest Dragon

  tellurian on June 8, 2006