Photos of Westbury

 • The Cheesecake Factory Photo, Westbury, New York
  A Regal Entrance

  Ishtar on September 24, 2001

 • The Front Entrance Photo, Westbury, New York
  The Front Entrance

  Ishtar on September 3, 2001

 • Anchor Stores at the Source Photo, Westbury, New York
  Anchor Stores at the Source

  Ishtar on September 3, 2001

 • Working Through our Pad Thai Photo, Westbury, New York
  Working Through our Pad Thai

  Ishtar on September 3, 2001

 • The Cheesecake Factory Photo, Westbury, New York
  Pad Thai

  Ishtar on September 24, 2001

 • The Decor Inside Photo, Westbury, New York
  The Decor Inside

  Ishtar on September 3, 2001

 • The Cheesecake Factory Photo, Westbury, New York
  The Waiter was a lot of fun

  Ishtar on September 24, 2001

 • The Cheesecake Factory Photo, Westbury, New York
  The decor is cozy

  Ishtar on September 24, 2001