Photos of Zacatecas

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Charming

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Contrafuertes

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Nice stone work

  JesusW on April 12, 2010

 • Quinta Real Zacatecas Photo, Zacatecas, Mexico
  Acueduct and the hotel

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  The result

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Local ice-cream

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Heavy work

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Cathedral during the day

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  ice cream

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Street vendors,

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  Plaza de Armas

  JesusW on April 12, 2010

 • Mercado Gonzalez Ortega Photo, Zacatecas, Mexico
  soaking the cartridge...

  JesusW on April 12, 2010