Photos of Palermo

 • San Giovanni degli Eremiti Photo, Palermo, Italy
  San Giovanni Degli Eremiti

  Slug on January 9, 2012

 • San Giovanni degli Eremiti Photo, Palermo, Italy
  Cloisters at San Giovanni Degli Eremiti

  Slug on January 9, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  The Cappella Palatina

  Slug on January 9, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  Palazzo dei Normanni

  Slug on January 9, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  Detail: Cappella Palatina

  Slug on January 9, 2012

 • Palermo Post Office Photo, Palermo, Italy
  Palermo Post Office

  Slug on January 9, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  The Cappella Palatina

  Slug on January 9, 2012

 • Triumph of Death fresco Photo, Palermo, Italy
  The Triumph of Death

  Slug on January 10, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  Detail: Cappella Palatina

  Slug on January 9, 2012

 • San Giovanni degli Eremiti Photo, Palermo, Italy
  Green through the Arch Window

  Slug on January 9, 2012

 • San Giovanni degli Eremiti Photo, Palermo, Italy
  Cloisters at San Giovanni Degli Eremiti

  Slug on January 9, 2012

 • Palace of the Normans (Palazzo dei Normanni) Photo, Palermo, Italy
  Palazzo dei Normanni

  Slug on January 9, 2012