NBC Studios

NBC Studio Tour Photo, New York, New York
Carmen
NBC Studios

Carmen DaAe6or59aA

A candy-filled peacock