Aurora Borealis 3/15/07

Aurora Borealis 3/15/07 Photo, Fairbanks, Alaska
MilwVon
Aurora Borealis 3/15/07

MilwVon DaAe4or31aA

Taken on the summit at Chena Hot Springs Resort, approximately 50 miles from Fairbanks, AK.