SUNSET FROM THE LANAI

Hale Kona Kai Photo, Kailua Kona, Hawaii
KONA2009
SUNSET FROM THE LANAI

KONA2009 DaPe4or31aP