Toilet

Toilet Photo, Vietnam, Asia
jnetleigougo
Toilet

jnetleigougo DaAe6or35aA

I thought this was a pretty dock. A few minutes later, my dad says it's a toilet. It's still pretty.