Shinjuku

Kinokuniya Shinjuku Main Store Photo, Tokyo, Japan
billmoy
Shinjuku

billmoy DaPe1or38aP

Nighttime in Shinjuku