Kamo-gawa

Kamo-gawa Photo, Kyoto, Japan
Owen Lipsett
Kamo-gawa

Owen Lipsett DaAe5or17aA

(c) Owen F. Lipsett, 2012