Mutianyu Section of the Great Wall of China

Great Wall at Mu Tian Yu Photo, Beijing, China
Owen Lipsett
Mutianyu Section of the Great Wall of China

Owen Lipsett DaAeor50aA

(c) Owen F. Lipsett, 2012