Summer Shack Chowder

Jasper White's Summer Shack- Cambridge Photo, Cambridge, Massachusetts
suziQ2012
Summer Shack Chowder

suziQ2012 DaPe4or9aP

Clam chowder, what else?