Photos of Pipis

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Waiters Entertain

  Rick206 on September 26, 2005

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Streets of Puerto Vallarta

  berky on February 2, 2005

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Mexican Fiesta

  idaho4 on May 1, 2003

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Streets of Puerto Vallarta

  berky on February 2, 2005

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Margaritas & Guac

  Rick206 on September 26, 2005

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Mariachi

  Rick206 on September 26, 2005

 • Pipis Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Streets of Puerto Vallarta

  berky on February 2, 2005