Photos of Skosh Monahans

 • Skosh Monahans Photo, Orange County, California
  Bacon wrapped filet mignon at Skosh Monahan's

  stvchin on June 24, 2006

 • Skosh Monahans Photo, Orange County, California
  Spaghetti & Meat Sauce at Skosh Monahan's

  stvchin on June 24, 2006

 • Skosh Monahans Photo, Orange County, California
  Beef stroganoff at Skosh Monahan's

  stvchin on June 24, 2006