Photos of Shwedagon Pagoda

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Contemplating life

  seethesun on October 17, 2005

 • Shwedagon Pagoda Photo,
  Image of Buddha

  jabela on September 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Shwedagon, Entrance With Vendors

  Ed Hahn on May 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Shwedagon, Faithful Praying

  Ed Hahn on May 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Another pagoda

  seethesun on October 17, 2005

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Shwedagon, Famous Stolen Bell

  Ed Hahn on May 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Lighting up

  seethesun on October 17, 2005

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  The Temple

  jabela on September 25, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo,
  The forgotten paintings

  jabela on September 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Magical sunset at Shwedagon

  seethesun on October 17, 2005

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Shwedagon Pagoda

  jabela on September 21, 2006

 • Shwedagon Pagoda Photo, Yangon, Myanmar
  Shwedagon, Main Zedi

  Ed Hahn on May 21, 2006