Photos of ATV Quad Bike Tour

 • ATV Quad Bike Tour Photo, Moreton Island, Australia
  Tangalooma from an ATV

  stomps on August 31, 2006

 • ATV Quad Bike Tour Photo, Moreton Island, Australia
  Traffic Jam!

  stomps on August 31, 2006

 • ATV Quad Bike Tour Photo, Moreton Island, Australia
  The Dunes

  stomps on August 31, 2006

 • ATV Quad Bike Tour Photo, Moreton Island, Australia
  James and I on ATVs

  stomps on August 31, 2006

 • ATV Quad Bike Tour Photo, Moreton Island, Australia
  The Wrecks from the Dune

  stomps on August 31, 2006