Photos of Punta Mita

 • Punta Mita Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Beaches of Punta De Mita

  Rafal on February 15, 2005

 • Punta Mita Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Beaches of Punta De Mita

  Rafal on February 15, 2005

 • Punta Mita Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  On the beach in Punta De Mita

  Rafal on February 15, 2005

 • Punta Mita Photo, Puerto Vallarta, Mexico
  Beaches of Punta De Mita

  Rafal on February 15, 2005