Photos of Wanshi (Ten Thousand Stone) Botanical Garden

 • Wanshi (Ten Thousand Stone) Botanical Garden Photo, Xiamen, China
  Wanshi Reservoir

  nmagann on February 22, 2006

 • Wanshi (Ten Thousand Stone) Botanical Garden Photo, Xiamen, China
  FOOTpath has new meaning

  nmagann on February 22, 2006

 • Wanshi (Ten Thousand Stone) Botanical Garden Photo, Xiamen, China
  Beautiful Cymbidium Orchids

  nmagann on February 22, 2006

 • Wanshi (Ten Thousand Stone) Botanical Garden Photo, Xiamen, China
  Zigzag walkway to Bamboo Garden

  nmagann on February 22, 2006