Photos of The White House

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House

  RoBoNC on May 15, 2012

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House

  RoBoNC on May 15, 2012

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House Peace Vigil

  RoBoNC on January 11, 2013

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  The White House

  RoBoNC on January 10, 2013

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House Peace Vigil

  RoBoNC on January 11, 2013

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House Kitchen Garden

  RoBoNC on May 15, 2012

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  Visitor Center

  RoBoNC on January 10, 2013

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  President's Park Visitor Center

  RoBoNC on January 10, 2013

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  President's Park

  RoBoNC on January 10, 2013

 • 1600 Pennsylvania Avenue Photo, Washington, D.C., United States
  1600 Pennsylvania Avenue

  RoBoNC on May 15, 2012

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House

  RoBoNC on May 15, 2012

 • The White House Photo, Washington, D.C., United States
  White House

  RoBoNC on May 15, 2012