Photos of Koutobia Mosque and Minaret

 • Koutobia Mosque and Minaret Photo,
  Koutoubia Minaret & Fatima Zohra Tomb

  akakd on April 25, 2011

 • Koutobia Mosque and Minaret Photo, Marrakech, Morocco
  Koutobia Mosque

  billmoy on December 22, 2002

 • Koutobia Mosque and Minaret Photo, Marrakech, Morocco
  Koutobia Mosque

  billmoy on December 22, 2002

 • Koutobia Mosque and Minaret Photo,
  Koutoubia Gardens

  akakd on April 25, 2011