Photos of Sunrise or Sunset

 • Sunrise or Sunset Photo, Varadero, Cuba
  Sunrise over Cardenas Bay, Varadero, Cuba

  Rafal on January 16, 2004

 • Sunrise or Sunset Photo, Varadero, Cuba
  Sunrise over Cardenas Bay, Varadero, Cuba

  Rafal on January 16, 2004

 • Sunrise or Sunset Photo, Varadero, Cuba
  Sunset in Varadero, Cuba

  Rafal on January 16, 2004

 • Sunrise or Sunset Photo, Varadero, Cuba
  Sunset in Varadero

  Rafal on January 16, 2004