Photos of Pirahna Fishing

 • Pirahna Fishing Photo, Puerto Maldonado, Peru
  Pirahna

  Kez on December 11, 2002

 • Pirahna Fishing Photo, Puerto Maldonado, Peru
  Getting to Lake Sandoval

  Kez on December 11, 2002

 • Pirahna Fishing Photo, Puerto Maldonado, Peru
  Pirahna

  Kez on December 11, 2002

 • Pirahna Fishing Photo, Puerto Maldonado, Peru
  Swimming in the lake

  Kez on December 11, 2002