Photos of Djingareiber Mosque

  • Djingareiber Mosque Photo, Timbuktu, Mali
    Timbuktu - Djingareiber Doorway

    Invicta73 on September 30, 2003

  • Djingareiber Mosque Photo, Timbuktu, Mali
    Timbuktu - Djingareiber Minaret

    Invicta73 on September 30, 2003